Obavijest o odobrenoj financijskoj potpori organizatorima znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2022. godini

Na temelju Javnog poziva za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2022. godini (KLASA: 402-03/22-09/00003, URBROJ: 533-03-22-0001) od 15. veljače 2022. godine i Pravila o financijskoj potpori znanstvenim i znanstvenostručnim skupovima i školama te znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama (KLASA: 402-07/19-09/00068, URBROJ: 533-03-19-0001) od 21. svibnja 2019. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodijelit će u 2022. godini financijsku potporu organizatorima za 116 znanstvenih i znanstvenostručnih skupova te 11 škola u ukupnome iznosu od 1.474.290,00 kuna.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava donesena je na temelju prijedloga Povjerenstva za znanstvene skupove i znanstvene udruge i u skladu s raspoloživim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu.

Detaljnije informacije možete dobiti u Upravi za znanost i tehnologiju na elektroničkoj adresi: 
np-skupovi@mzo.hr