ITI - International Conference on Information Technology Interfaces

rce tradicionalno, od 1974. godine, organizira Međunarodnu znanstvenu konferenciju Information Technology Interfaces - ITI. Konferencija je multidisciplinarnog tipa i pokriva različita područja istraživanja i primjene informacijskih i komunikacijskih tehnologija, te je zamišljena kao mjesto okupljanja i sučeljavanja stranih i domaćih znanstvenika, stručnjaka i korisnika koji dolaze iz tih različitih područja i imaju mogućnost razmjene ideja i iskustava.

Okosnicu konferencije čine pozvana predavanja, rasprave na okruglom stolu, radionice i demonstracijske radionice. Paralelno s konferencijom održava se Biostat Symposium - skup istraživača iz područja biometrije i statistike s biometrijskom školom.

Radovi prezentirani na konferenciji objavljuju se u Zborniku radova u izdanju Sveučilišnog računskog centra. Zbornik radova ITI uvršten je u IEEE Conference Publications program, baze publikacija IEEE Xplore, INSPEC, Thomson Scientific (Web of Science), InterDok, NSK te druge domaće i inozemne knjižnice.

Pisane vijesti | Priopćenja | Informacijska infrastruktura