U Ministarstvu znanosti i obrazovanja održan nacionalni pripremni sastanak za radionicu na temu automatskog priznavanja

U Ministarstvu znanosti i obrazovanja održan je 9. veljače 2017. godine nacionalni pripremni sastanak za radionicu na temu automatskog priznavanja, koja će se održati 16. veljače 2017. godine u Ljubljani.

Ministarstvo obrazovanja, znanosti i sporta Republike Slovenije, kao aktivan sudionik u radu Radne skupine za unaprjeđenje provedbe dogovorenih ciljeva Bolonjskoga procesa (The Bologna Follow-Up Group, Working group on fostering implementation of agreed key commitments), organiziralo je radionicu na temu automatskog priznavanja obrazovnih kvalifikacija u visokom obrazovanju, čime se bavi i spomenuta radna skupina. Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske partner je slovenskim kolegama u organizaciji radionice u Ljubljani budući da Hrvatska aktivno sudjeluje u radu radnih skupina za praćenje Bolonjskoga procesa.

Cilj radionice je razvoj pokusnoga projekta (pilot trial) između Republike Hrvatske i Republike Slovenije kojim bi se omogućilo automatsko priznavanje u svrhu nastavka obrazovanja za upis na prvu razinu visokog obrazovanja. Namjera je istražiti mogućnost automatskog priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije na način da se izbjegne formalni postupak priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija između dvaju sveučilišta u Sloveniji i Hrvatskoj. Na radionici će se raspravljati o preprekama i prednostima automatskog priznavanja druge i treće razine visokog obrazovanja.

Na pripremnome sastanku sudjelovali su predstavnici Povjerenstva za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Zagrebu, predstavnici Agencije za znanost i visoko obrazovanje, predstavnica Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja te predstavnice Ministarstva znanosti i obrazovanja. Sudionici su se usuglasili da je važno stvoriti preduvjete za mogućnost automatskog priznavanja, ali uz nužno osiguravanje kvalitete kao glavnoga kriterija.

Pisane vijesti | Priopćenja | Visoko obrazovanje