CIT - Journal of Computing and Information Technology

Srce već 20 godina izdaje časopis "Journal of Computing and Information Technology" - znanstveni časopis otvorenog pristupa (open access) s međunarodnom recenzijom.

Cilj časopisa je objavljivanje originalnih znanstvenih radova, te preglednih članaka koji pokrivaju teoriju, primjene i metodologije u računalnoj znanosti i računalnom inženjerstvu, modeliranju i simulacijama, te informacijskim sustavima.

Časopis se bavi temama iz područja računalne znanosti i inženjerstva, modeliranja i simulacije te informacijskih sustava.

CIT objavljuje originalne znanstvene i pregledne radove, prethodna priopćenja i osvrte te prikaze novoizišlih knjiga.

Posebna se pozornost posvećuje edukacijskom, društvenom, pravnom i upravljačkom aspektu računarstva i informacijske tehnologije.

U tom pogledu časopis CIT potiče razmjenu ideja, iskustava i znanja između područja s različitim tehnološkim i kulturalnim naslijeđem, posebice u zemljama Srednje i Istočne Europe te Mediterana.

Srce kontinuirano i redovito izdaje četiri broja ovoga časopisa godišnje od 1993. godine.

Časopis se izdaje uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Časopis izlazi u tiskanom obliku, ali je dostupan i elektronički u otvorenom pristupu.
 

Pisane vijesti | Priopćenja | Informacijska infrastruktura