Rezultati druge faze testiranja po objavljenom Javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, u Narodnim novinama, broj 131/23, od 3. studenoga 2023. godine

Testiranje je održano 23. veljače 2024. godine.

REZULTATI DRUGE FAZE TESTIRANJA
 
po objavljenom Javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme,
u Narodnim novinama, broj 131/23, od 3. studenoga 2023. godine
na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 3. studenoga 2023. godine
na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 3. studenoga 2023. godine
 
Testiranje je održano 23. veljače 2024. godine.
 
Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Sektor za unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Služba za programe i projekate Europske unije
Odjel za pripremu programa Europske unije
1. radno mjesto I. vrste - viši stručni savjetnik (6.2.2.1.2.)
 
Početna slova prezimena Početna slova imena Provjera znanja stranog jezika
bodovi
Provjera znanja rada na računalu
bodovi
KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA 2. FAZI TESTIRANJA I IDU NA 
RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU

GR
 
VE 10 8,4

MA
 
AN 9 8,8
KANDIDATI KOJI NISU ZADOVOLJILI NA 2. FAZI TESTIRANJA
nema
 
 
Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Sektor za unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Služba za programe i projekate Europske unije
Odjel za procjenu projekata iz fondova Europske unije
2. radno mjesto I. vrste -  stručni suradnik (6.2.2.3.3.)
 
Prezime Ime   Provjera znanja stranog jezika
bodovi
Provjera znanja rada na računalu
bodovi
KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA 2. FAZI TESTIRANJA I IDU NA 
RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU

ĆE
 
KR 10 8,8

TA
 
RO 10 8,8
KANDIDATI KOJI NISU ZADOVOLJILI NA 2. FAZI TESTIRANJA
nema