Rezultati druge faze testiranja po objavljenom Javnom natječaju za prijam vježbenika u državnu službu na neodređeno vrijeme, u Narodnim novinama, broj 81/22, od 13. srpnja 2022. godine

Testiranje je održano 16. studenoga 2022. godine.

REZULTATI DRUGE FAZE TESTIRANJA
po objavljenom Javnom natječaju za prijam vježbenika 
u državnu službu na neodređeno vrijeme,
u Narodnim novinama, broj 81/22, od 13. srpnja 2022. godine, 
na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 13. srpnja 2022. godine i
web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 13. srpnja 2022. godine
 
Testiranje je održano 16. studenoga 2022. godine.
 
Glavno tajništvo
Sektor za financijske poslove
Služba za rashode za zaposlene u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja
Odjel za rashode za zaposlene u osnovnim školama
1. radno mjesto I. vrste – stručni suradnik - vježbenik (2.2.1.1.3.)
 
Početna slova prezimena Početna slova imena Provjera znanja stranog jezika
bodovi
Provjera znanja rada na računalu
bodovi
KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA 2. FAZI TESTIRANJA 
I IDU NA RAZGOVOR S KOMISIJOM (INTERVJU)
AN BO 5 9,2
KANDIDATI KOJI NISU ZADOVOLJILI NA 2. FAZI TESTIRANJA 
I NE IDU NA RAZGOVOR S KOMISIJOM (INTERVJU)
nema
 
Uprava za znanost i tehnologiju
Sektor za znanstveni sustav i tehnološki razvoj
Služba za upravljanje i unaprjeđenje znanstvenoistraživačke djelatnosti
Odjel za poslovanje i popularizaciju znanosti i tehnologije
2. radno mjesto I. vrste – stručni suradnik - vježbenik (3.1.1.2.3.)
  • 1 izvršitelj
Početna slova prezimena Početna slova imena Provjera znanja stranog jezika
bodovi
Provjera znanja rada na računalu
bodovi
KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA 2. FAZI TESTIRANJA 
I IDU NA RAZGOVOR S KOMISIJOM (INTERVJU)
BO ŽE 9 5,6
BR PU IR 8 7,2
PE LA 8 7,6
KANDIDATI KOJI NISU ZADOVOLJILI NA 2. FAZI TESTIRANJA 
I NE IDU NA RAZGOVOR S KOMISIJOM (INTERVJU)
DU IV 9 4
 
 

Uprava za visoko obrazovanje
Sektor za upravljanje visokim učilištima i studentski standard
Služba za državne stipendije i druge potpore studentima
Odjel za državne stipendije i druge izravne potpore studentima
3. radno mjesto I. vrste – stručni suradnik - vježbenik (4.1.2.1.3.)
  • 1 izvršitelj
Početna slova prezimena Početna slova imena Provjera znanja stranog jezika
bodovi
Provjera znanja rada na računalu
bodovi
KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA 2. FAZI TESTIRANJA 
I IDU NA RAZGOVOR S KOMISIJOM (INTERVJU)
BR PU IR 8 7,2
PE LA 8 7,6
TU LU 6 10
VR NI 7 5,2
KANDIDATI KOJI NISU ZADOVOLJILI NA 2. FAZI TESTIRANJA 
I NE IDU NA RAZGOVOR S KOMISIJOM (INTERVJU)
DU IV 9 4