Priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija


Priznavanje i vrednovanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj temelji se na Zakonu o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, 69/2022.) koji je stupio na snagu dana 25. lipnja 2022. godine.

Postupak vrednovanja inozemne obrazovne kvalifikacije provodi se u svrhu pristupa tržištu rada u nereguliranim profesijama. Ishod ovog postupka je mišljenje o inozemnoj obrazovnoj kvalifikaciji. Postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije provodi se u svrhu nastavka obrazovanja.
 
  • Nadležnosti u priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija:
Priznavanje osnovnoškolskih i srednjoškolskih kvalifikacija i razdoblja ovog obrazovanja:

Priznavanje inozemnih školskih kvalifikacija o završenom osnovnom i o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi zapošljavanja ili nastavka obrazovanja u nadležnosti je Agencije za odgoj i obrazovanje.

Priznavanje inozemnih školskih kvalifikacija o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima radi zapošljavanja ili nastavka obrazovanja u nadležnosti je Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Priznavanje radi nastavka osnovnoškolskog, odnosno srednjoškolskog obrazovanja vodi školska ustanova u kojoj podnositelj zahtjeva namjerava nastaviti obrazovanje.

Priznavanje osnovnoškolskog obrazovanja radi pristupa srednjoškolskom obrazovanju vodi srednjoškolska ustanova u kojoj podnositelj zahtjeva namjerava nastaviti obrazovanje.
Priznavanje visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija:

Priznavanje u svrhu nastavka obrazovanja u RH (akademsko priznavanje i priznavanje razdoblja studija) u nadležnosti je visokih učilišta.

Priznavanje u svrhu zapošljavanja u RH (stručno priznavanje) u nadležnosti je Agencije za znanost i visoko obrazovanje, njenog Nacionalnog ENIC/NARIC ureda.