Programi obrazovanja odraslih


Sukladno Zakonu i provedbenim propisima, programe obrazovanja odraslih mogu izvoditi ustanove registrirane za djelatnost obrazovanja odraslih (članak 4. Zakona o obrazovanju odraslih).

Ustanove koje žele izvoditi programe obrazovanja odraslih trebaju od Ministarstva znanosti i obrazovanja ishoditi rješenje o odobrenju izvođenja programa obrazovanja odraslih.

Rješenje o odobrenju izvođenja programa obrazovanja odraslih izdaje se na zahtjev ustanove, a nakon provedenoga upravnog postupka.

Postupak odobrenja izvođenja obrazovanja odraslih propisuje Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih (NN, broj 129/2008. i 52/2010).

Prilikom podnošenja zahtjeva ustanova je dužna priložiti program čije odobrenje traži te dokazati da raspolaže propisanim materijalnim i kadrovskim uvjetima potrebnim za izvođenje programa sukladno odredbama Pravilnika, ali i samog programa.

Stručno mišljenje na program obrazovanja odraslih daje Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih koja je javno stručno tijelo za obrazovanje odraslih u Republici Hrvatskoj.

Za izdavanje rješenja kojim se odobrava početak izvođenja programa obrazovanja odraslih uplaćuje se upravna pristojba u iznosu od 1.400,00 kuna u skladu sa Zakonom o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj 115/2016, 8/2017).
 

Na uplatnici je potrebno upisati sljedeće podatke:

IBAN ili broj računa primatelja: HR1210010051863000160
Model: HR64
Poziv na broj primatelja: 5002-1222 - OIB UPLATITELJA


Programi obrazovanja odraslih su:
 
  • program osnovnog obrazovanja odraslih
  • programi za stjecanje srednje školske spreme
  • programi za stjecanje srednje stručne spreme
  • programi za stjecanje niže stručne spreme
  • programi prekvalifikacije
  • programi osposobljavanja
  • programi usavršavanja
  • programi učenja stranih jezika