Zaključen Ugovor o Srednjoeuropskom programu razmjene za sveučilišne i stručne studije CEEPUS IV

  • Slika
  • Slika
Dana 20. rujna 2023. u Varšavi je zaključen Ugovor o Srednjoeuropskom programu razmjene za sveučilišne i stručne studije CEEPUS IV radi nastavka aktivnosti u sklopu Ugovora o Srednjoeuropskom programu razmjene za sveučilišne i stručne studije CEEPUS III.

Zajednički odbor ministara država potpisnica CEEPUS-a donio je na sastanku održanom 2019. godine u Zagrebu odluku o nastavku suradnje u sklopu programa CEEPUS nakon 2025. godine.
 
Ugovor CEEPUS IV zaključen je u sklopu sastanka Zajedničkog odbora ministara obrazovanja programa CEEPUS kojim u posljednje dvije godine predsjeda Poljska. Na sastanku je u ime Ministarstva znanosti i obrazovanja sudjelovao Ivica Šušak, državni tajnik.

Program CEEPUS omogućava suradnju visokih učilišta država potpisnica vezano uz mobilnost studenata i nastavnika u sklopu mreža visokih učilišta, tzv. CEEPUS mreža. Suradnja uključuje 15 europskih država: Republiku Albaniju, Republiku Austriju, Republiku Bugarsku, Bosnu i Hercegovinu, Republiku Hrvatsku, Češku Republiku, Mađarsku, Republiku Moldaviju, Crnu Goru, Republiku Sjevernu Makedoniju, Republiku Poljsku, Rumunjsku, Republiku Srbiju, Slovačku Republiku i Republiku Sloveniju. 

U Ugovoru CEEPUS IV zadržana je struktura programa, oblici suradnje (suradnja u sklopu CEEPUS mreža), sudionici i model financiranja aktivnosti. Dopunjen je novim aktivnostima: sudjelovanje nenastavnog osoblja, virtualna mobilnost, države sudionice mogu pod određenim uvjetima odlučiti o sudjelovanju kandidata iz država koje nisu sudionice Ugovora (npr. Ukrajina) te je uvrštena obveza ispunjavanja ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda i predanost ciljevima bolonjskog procesa. 

Od početka stupanja na snagu Ugovora CEEPUS III (2011.) do danas ostvareno je oko 3.950 odlaznih mobilnosti hrvatskih studenata i nastavnika na strana visoka učilišta, dok je dolaznu mobilnost na hrvatskim visokim učilištima ostvarilo više od 3.830 stranih studenata i nastavnika. Broj krajnjih korisnika CEEPUS mreža kao i hrvatskih visokih učilišta u stalnom je porastu od početka stupanja na snagu Ugovora CEEPUS III. Zbog svoje jednostavnosti, CEEPUS posjeduje potencijal da se u kratkom roku i znatnoj mjeri prilagodi specifičnim potrebama (npr. pandemija, rat u Ukrajini).

CEEPUS mreži VetNEST, čiji je osnivač i koordinator Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, dodijeljena je za ostvarene rezultate u 2022. godini Nagrada Zajedničkog odbora ministara obrazovanja država članica CEEPUS-a, najviše priznanje u CEEPUS-u. Nagradu je preuzeo dugogodišnji koordinator mreže izv. prof. dr. sc. Zoran Vrbanac. 

Pisane vijesti | Priopćenja | Visoko obrazovanje