Ravnatelj Uprave Meštrić sudjelovao na neformalnom sastanku ministara nadležnih za konkurentnost (istraživanje) i Multilateralnom dijalogu o međunarodnoj suradnji

  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
Ravnatelj Uprave za znanost i tehnologiju dr. sc. Hrvoje Meštrić sudjelovao je na neformalnom sastanku ministara nadležnih za konkurentnost (istraživanje) koji je održan u gradu La Hulpe, Belgija, 14. i 15. veljače 2024. 

Tijekom sastanka održane su tri rasprave. Tema prve rasprave bila je Transformativna priroda Europskog okvira za istraživanje i inovacije tijekom koje je naglašena važnost jačanja stupa „Izvrsna znanost“, kao i dio programa koji se odnosi na adresiranje globalnih izazova i poticanje industrijske konkurentnosti. 

Za vrijeme radnog ručka raspravljalo se na temu Poticanja međusektorske i interdisciplinarne suradnje: sveučilišta, istraživačkih centara, poduzeća, kreatora politika i građana. Tom prilikom naglašeno je kako je međusektorska i interdisciplinarna suradnja jedan od triju strateških ciljeva programskih ugovora potpisanih u prosincu 2023. godine s 25 javnih znanstvenih instituta i dva javna veleučilišta. Dodatno je naglašena važnost razvijanja vještina mladih istraživača te je najavljen i Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Jačanje kompetencija studenata i mladih istraživača za pametnu specijalizaciju i industrijsku tranziciju“. 

Završno, na trećoj raspravi koja je održana na temu Tehnološkog razvoja za ubrzavanje industrijske dekarbonizacije i jačanje konkurentnosti EU-a navedena je važnost inovativne javne nabave, a ujedno je i predstavljen projekt DIG-IT kojemu je cilj unaprjeđenje istraživanja i inovacija s digitalnim i zelenim fokusom.

Multilateralni dijalog o načelima i vrijednostima međunarodne suradnje u području istraživanja i inovacija održan je 16. veljače 2024. u Bruxellesu te je okupio različite partnere iz svih dijelova svijeta s ciljem usvajanja Deklaracije belgijskog predstavništva na temu. Ravnatelj Meštrić istaknuo je kako Republika Hrvatska podržava ciljeve predstavljene Deklaracije, posebice one koje se odnose na pouzdano, otvoreno, dostupno, uključivo i sigurno međunarodno okruženje u kontekstu istraživanja i inovacija. 

Zaključno, sve prisutne zemlje podržale su tekst Deklaracije koja naglašava važnost međunarodne suradnje uz korištenje zajedničkih vrijednosti i načela te zaštitu i provedbu prava intelektualnog vlasništva, kao i važnost multilateralnog dijaloga kao globalne platforme za otvorenu razmjenu stajališta, iskustava i najboljih praksi. 

Pisane vijesti | Priopćenja | Znanost i tehnologija