Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja

Ovom operacijom unaprijedit će se već postojeći studijski programi i razviti novi na preddiplomskoj i diplomskoj razini, a također je predviđen razvoj novih programa cjeloživotnog učenja. Studijski programi i programi cjeloživotnog učenja unaprijedit će se u skladu s već ranije izrađenim standardima kvalifikacija te s gotovo stotinu novih standarda cjelovitih ili djelomičnih kvalifikacija koji će biti izrađeni u sklopu projekata.

Broj Poziva: UP.03.1.1.03

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Broj Poziva: UP.03.1.1.03

Ovom operacijom unaprijedit će se već postojeći studijski programi i razviti novi na preddiplomskoj i diplomskoj razini, a također je predviđen razvoj novih programa cjeloživotnog učenja. Studijski programi i programi cjeloživotnog učenja unaprijedit će se u skladu s već ranije izrađenim standardima kvalifikacija te s gotovo stotinu novih standarda cjelovitih ili djelomičnih kvalifikacija koji će biti izrađeni u sklopu projekata.

Opći cilj je unapređenje kvalitete visokog obrazovanja primjenom HKO-a.

Specifični cilj je razvoj programa, izrada alata za osiguravanje kvalitete i jačanje kompetencija osoblja visokih učilišta i studenata u svrhu unapređenja relevantnosti nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju.

Projekte u trajanju od 24 do 36 mjeseci prijavila su javna i privatna visoka učilišta, a za 26 projekata nositeljima je osigurano ukupno 99.609.966,04 KN bespovratnih sredstava. Uz nositelje u provedbu je uključeno 87 partnerskih institucija, među kojima je i 49 visokih učilišta te će u projektnim aktivnostima sudjelovati više od dvije tisuće predstavnika nastavnog i nenastavnog osoblja nositelja i partnera visokih učilišta.
 

Pisane vijesti | Projekti | EU fondovi