Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Razdoblje provedbe: svibanj 2017. - prosinac 2022.

Korisnik: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Ukupna vrijednost projekta: 232.848.999,94 HRK

ESF: 197.921.649,94 HRK

Razdoblje provedbe: svibanj 2017. - prosinac 2022.

Prema Zakonu o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (Narodne novine, br. 24/2010.), Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih je ustanova zadužena za osposobljavanje i stručno usavršavanje zaposlenih u sustavu strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj. Agencija je, uz ostalo, zadužena za pripremu i razvoj metodologije izrade standarda zanimanja, strukovnih kvalifikacija i kurikuluma u strukovnom obrazovanju, metodologiju izrade programa obrazovanja odraslih te za izradu strukovnih kurikuluma.

Cilj operacije je razvoj inovativnih i fleksibilnih sektorskih i strukovnih kurikuluma temeljenih na potrebama tržišta rada uz jačanje kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika za uvođenje i provedbu kurikuluma te razvoj strukovnog obrazovanja i osposobljavanja koje je privlačno, inovativno, relevantno i povezano s tržištem rada.

Predviđeni rezultati projekta su 100 standarda zanimanja i 195 standarda kvalifikacija, 156 sektorskih/strukovnih kurikuluma, izrada modela kurikuluma ustanove za strukovno obrazovanje, 1.248 priručnika za nastavnike i 2.184 pomoćnih nastavnih sredstava u digitalnome i/ili tiskanome obliku.

Za stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika te jačanje kapaciteta za razvoj, uvođenje, provedbu i praćenje sektorskih kurikuluma predviđeno je održavanje 96 radionica za strukovne škole za uvođenje i provedbu sektorskih/strukovnih kurikuluma i 192 radionice za strukovne škole za razvoj kurikuluma ustanove.

Više informacija: http://www.asoo.hr/Stranica | Projekti | EU fondovi