Otvorena besplatna telefonska linija za nestalu djecu - 116000

Osnovne usluge Pozivnog centra za nestalu djecu su primanje prijava o nestanku djece, prosljeđivanje prijava policiji, pružanje podrške roditeljima/rodbini nestalog djeteta i pružanje dodatne podrške policiji u istrazi.

U obavljanu usluga Centar za nestalu i zlostavljanu djecu surađuje s policijom i drugim organizacijama koje se bave nestalom djecom.

Otvaranjem ove telefonske linije Republika Hrvatska postala je dio europskog okvira za pomoć nestaloj djeci, roditeljima i rodbini nestale djece.

Više informacija potražite na mrežnim stranicama Centra za nestalu i zlostavljanu djecu.

Pisane vijesti | Priopćenja | Odgoj i obrazovanje