Obavijest javnim znanstvenim institutima - Odluka Stožera (12.11.2021.)

Poštovani,
 
nastavno na Odluku Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova koja se odnosi i na  javne ustanove u području znanosti
(https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Odluka%20-%20obvezno%20testiranje.pdf).
 
 
Ovim putem naglašavamo sljedeće:
  • Za provođenje odluke zaduženi su poslodavci, odnosno ravnatelji te oni određuju na koji način (tko i gdje) će se kontrolirati tko od zaposlenika ima kakvu potvrdu.
  • Ravnatelj može unaprijed prikupiti tko od zaposlenika ima potvrde temeljem kojih ostvaruje izuzeće od testiranja iz točke 3. i 7. Odluke i voditi računa do kojem datuma one vrijede, a za ostale djelatnike koji imaju obavezu testiranja provjeru iz točke 2. Odluke može raditi u unaprijed definiranim danima jer je Odlukom definirana  obveza testiranja zaposlenika samo dva puta unutar 7 dana.
  • Ukoliko netko od zaposlenika ne želi ravnatelju dati potvrdu (ako je posjeduje)  kojom dokazuje izuzeće o testiranja iz točki 3. i 7.  dužan se testirati dva puta tjedno.
  • Popis mjesta gdje se može obaviti testiranje brzim antigenskim testom nalazi se na stranicama Stožera civilne zaštite.(https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/vijesti/popis-zdravstvenih-ustanova-i-laboratorija-covid-testiranja-4352/4352)
  • Ustanova će refundirati trošak zaposleniku temeljem računa ovlaštenog testnog mjesta kojeg donese zaposlenik te će podnijeti zbirni zahtjev za refundaciju troškova svojih zaposlenika (okvirno jednom mjesečno) koji mora sadržavati popis djelatnika, količinu nabavljenih testova te iznose po zaposleniku i ukupni iznos za sve zaposlenike u vremenskom intervalu te kopije računa, dostaviti na adresu ministarstva zemaljskom poštom te elektronskom poštom na adresu znanost@mzo.hr
  • Obveza predočavanja EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju odnosi se i na sve stranke koje dolaze u službene prostorije osim za osobe iz točke 9. Odluke
 
Sve detaljnije informacije nalaze se u dostavljenoj Odluci Stožera civilne zaštite.
 
Ujedno podsjećamo da su poslodavci, sukladno Odluci o proglašenju epidemije bolesti COVID – 19 te obvezama iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, dužni redovito pratiti Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske koje su dostupne putem poveznice: https://civilna-zastita.gov.hr/odluke-stozera-civilne-zastite-rh-za-sprecavanje-sirenja-zaraze-koronavirusom/2304 kao i upute i preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje su dostupne putem poveznice https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/
 
Također, poslodavci su dužni upoznati zaposlenike o ovoj Odluci te svim preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo donesenim radi sprječavanja širenja epidemije bolesti COVID-19.

Pisane vijesti | Priopćenja | Znanost i tehnologija