Obavijest javnim visokim učilištima i studentskim centrima - Odluka Stožera (12.11.2021.)

Poštovane rektorice i rektori,
poštovane dekanice i dekani,
poštovane ravnateljice i ravnatelji studentskih centara,
 
nastavno na Odluku Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova
(https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Odluka%20-%20obvezno%20testiranje.pdf) a koja se odnosi i na javna visoka učilišta.
 
Ovim putem naglašavamo sljedeće:
  • Za provođenje odluke zaduženi su poslodavci, odnosno čelnici visokih učilišta te oni određuju na koji način (tko i gdje) će se kontrolirati tko od zaposlenika ima kakvu potvrdu.
  • Čelnik visokog učilišta može unaprijed prikupiti tko od zaposlenika ima potvrde temeljem kojih ostvaruje izuzeće od testiranja iz točke 3. i 7. Odluke i voditi računa do kojem datuma one vrijede, a za ostale djelatnike koji imaju obavezu testiranja provjeru iz točke 2. Odluke može raditi u unaprijed definiranim danima jer je Odlukom definirana  obveza testiranja zaposlenika samo dva puta unutar 7 dana.
  • Ukoliko netko od zaposlenika ne želi čelniku dati potvrdu (ako je posjeduje)  kojom dokazuje izuzeće o testiranja iz točki 3. i 7. dužan se testirati u skladu s točkom 2. Odluke.
  • Popis mjesta gdje se može obaviti testiranje brzim antigenskim testom nalazi se na stranicama Stožera civilne zaštite.(https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/vijesti/popis-zdravstvenih-ustanova-i-laboratorija-covid-testiranja-4352/4352)
  • Visoko učilište će refundirati trošak zaposleniku temeljem računa ovlaštenog testnog mjesta kojeg donese zaposlenik te će zbirni zahtjev za refundaciju troškova svojih zaposlenika (okvirno jednom mjesečno) koji mora sadržavati popis djelatnika, količinu nabavljenih testova te iznose po zaposleniku i ukupni iznos za sve zaposlenike u vremenskom intervalu te kopije računa, dostaviti na adresu Ministarstva zemaljskom poštom te elektronskom poštom na adresu visokoobrazovanje@mzo.hr
  • Ako netko od djelatnika, koji temeljem Odluke ima obavezu testirati se, odbije testiranje neće mu biti omogućen dolazak na radno mjesto sukladno točki VI. Odluke.
  • Obveza predočavanja EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju odnosi se i na sve posjetitelje koje dolaze u službene prostorije osim za osobe iz točke 9. Odluke
  • Ova odluka ne primjenjuje se na studente prilikom boravka u prostorima visokog učilišta osim ako visoko učilište ne odluči drugačije


Pisane vijesti | Priopćenja | Visoko obrazovanje