Ravnatelj Uprave za znanost i tehnologiju dr. sc. Hrvoje Meštrić sudjelovao na neformalnom sastanku ministara nadležnih za konkurentnost (svemir), Vijeću ESA-e i zajedničkom sastanku EU-a i ESA-e, u Sevilli, 6. - 7. studenoga 2023.

  • Slika
  • Slika
Ravnatelj Uprave za znanost i tehnologiju dr. sc. Hrvoje Meštrić sudjelovao je na sastanku ministara nadležnih za konkurentnost (svemir), Vijeću ESA-e i zajedničkom sastanku EU-a i ESA-e, koji su održani 6. i 7. studenoga u Sevilli, Španjolska.

Vijeće ESA-e održano je na temu podizanja europskih ambicija za zelenim i održivim pristupom svemiru. Glavni direktor ESA-e gosp. Josef Aschbacher predstavio je Rezoluciju na tu temu koju su jednoglasno podržale zemlje članice ESA-e, pridružene članice te zemlje suradnice. Ravnatelj Meštrić podržao je ciljeve Rezolucije te naglasio kako je Republika Hrvatska u ožujku ove godine potpisala Sporazum o europskoj državi sudionici između Republike Hrvatske i Europske svemirske agencije što će Hrvatskoj omogućiti jačanje suradnje između znanstvenog i gospodarskog sektora, kao i znanstveni, tehnološki, gospodarski i inovacijski rast. 

Na neformalnom sastanku ministara nadležnih za konkurentnost u području svemira, održanom 7. studenoga 2023., naglasak je stavljen na pitanje europskog suvereniteta u svemirskim aktivnostima te otpornost svemirskih infrastruktura. Ravnatelj Meštrić podržao je nastavak vodećih programa EU-a kao i potrebu za jačanjem otpornosti svemirskog sektora i usluga. Dodatno je istaknuo važnost otvorenoga dijaloga sa saveznicima na globalnoj razini.

U sklopu zajedničkog sastanka EU-a i ESA-e održane su dvije rasprave na teme Uloga svemira u postizanju zelenog plana i Jače uključivanje privatnog sektora u područje svemira. U sklopu prve rasprave ravnatelj Meštrić podsjetio je na problem svemirskog otpada te naglasio nužnost odgovornog djelovanja. Dodatno je podržao namjeru Europske komisije o uspostavi regulatornog okvira EU-a u području svemira te je podsjetio na značaj odredbi IRIS2 Uredbe koje prvi put daju okvir za okolišnu i svemirsku održivost te su obvezujuće za sve države članice EU-a, kao i na važnost ESA-inih akceleratora, poglavito u odnosu na temu svemira za zelenu budućnost. 

Druga sesija održana je na temu jačeg uključivanja privatnog sektora u područje svemira u sklopu koje je ravnatelj Meštrić podržao CASSINI inicijativu istaknuvši kako ona treba ostati okvir za potporu malim i srednjim poduzećima kao i novoosnovanim poduzećima u svemirskom sektoru. Podsjetio je i na dosadašnju potporu RH svim mjerama za jače uključivanje malih i srednjih poduzeća te start-up tvrtki iz čitave Unije u provedbu aktivnosti njezinih zajedničkih programa.

Ministri nadležni za ova pitanja sljedeći put sastat će se 8. prosinca u Bruxellesu, na sastanku Vijeća ministara EU-a.

Pisane vijesti | Priopćenja | Znanost i tehnologija