Najava: Svečanost u povodu potpisanih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, a na temelju ograničenog poziva "Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za Europski fond za regionalni razvoj 2014. - 2020. - drugi poziv"

U utorak, 22. rujna 2015. u 12.00 sati, u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta održat će se svečanost u povodu potpisanih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, a na temelju ograničenog poziva "Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za Europski fond za regionalni razvoj 2014. - 2020. - drugi poziv".

Ograničeni poziv "Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za Europski fond za regionalni razvoj 2014. - 2020. - drugi poziv" organiziran je u sklopu Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007. - 2013. prioritetne osi 2: Jačanje konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva i mjere 2.2. Istraživanje, razvoj i inovacije, sufinanciranog iz Europskoga fonda za regionalni razvoj (EFRR).

Glavni cilj Poziva je izgradnja administrativnih kapaciteta i spremnosti za korištenje EU fondova (Kohezijska politika) i drugih instrumenata za istraživanje, razvoj i inovacije razvojem projektne dokumentacije potrebne za buduću modernizaciju infrastrukturnih kapaciteta vezanih uz istraživanje, razvoj i inovacije.

Poziv je namijenjen pripremi projektne dokumentacije za:
  • gradnju nove istraživačke infrastrukture,
  • poboljšanje postojećih objekata istraživačke infrastrukture u svrhu povećanja njihova područja rada ili otvaranja novih pravaca istraživanja te
  • opremanje objekata istraživačke infrastrukture.
Na poziv su se mogli prijaviti samo prijavitelji koje je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) unaprijed odabralo nakon javnog poziva na dostavu prijedloga "Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. - 2020." koji su bili otvoreni između 2011. i 2014. godine, odnosno čiji se prijedlog nalazi na listi odabranih projekata MZOS-a.

Poziv je objavljen u ožujku 2015. godine te su nakon provedenog postupka vrednovanja i odabira pristiglih projektnih prijedloga tijekom srpnja i kolovoza 2015. potpisani ugovori ukupne vrijednosti 1.350.225,50 kuna.

Na temelju poziva "Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. - 2020. - drugi poziv" odabrana su četiri projekta:

"Stavljanje u funkciju novoizgrađene nastambe za pokusne životinje na Sveučilištu u Splitu", vrijednosti 325.000,00 kuna, korisnik je Sveučilište u Splitu;

"Regionalni centar izvrsnosti za robotske tehnologije", vrijednosti 210.000,00 kuna, korisnik je Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu;

"Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju - Metalska jezgra", vrijednosti 610.225,50 kuna, korisnik je Međimurska županija;

"Opremanje poluindustrijskog praktikuma za razvoj novih prehrambenih tehnologija", vrijednosti 205.000,00 kuna, korisnik je Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Najave | Priopćenja | EU fondovi