Prethodno savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima - Usluge održavanja i unapređenja Sustava za upravljanje dokumentima i zadacima - Centrix

završeno: 2. lipnja 2020.

Na temelju odredbe članka 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), Ministarstvo znanosti i obrazovanja prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave usluge održavanja i unapređenja Sustava za upravljanje dokumentima i zadacima - Centrix provodi prethodno savjetovanje u trajanju od najmanje pet dana.

Za vrijeme trajanja ovoga prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti mogu komentare, primjedbe i prijedloge dostaviti na adresu elektroničke pošte nabava@mzo.hr do 2. lipnja 2020. godine s naznakom „Nabava usluge održavanja i unapređenja Sustava za upravljanje dokumentima i zadacima - Centrix".

Nakon provedenog savjetovanja, Ministarstvo znanosti i obrazovanja razmotrit će sve komentare, primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i odbijenim komentarima, primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na ovoj internetskoj stranici kao i na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske - https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljeno je i na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske - https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. 

Dokumentacija o nabavi i ostali dokumenti dostupni su na „Dokumenti".