Poziv na razgovor s Komisijom (intervju) vezan uz objavljen Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja u Narodnim novinama, broj 36/23, od 29. ožujka 2023. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 112-01/23-01/00009
URBROJ: 533-02-23-0047
Zagreb, 11. rujna 2023.
 
POZIV NA RAZGOVOR S KOMISIJOM (INTERVJU)
vezan uz objavljen
Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
 
  • u Narodnim novinama, broj 36/23, od 29. ožujka 2023. godine
  • web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 29. ožujka 2023. godine
  • web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 29. ožujka 2023. godine
 
Razgovor s Komisijom (intervju) kandidata/kinja koji/e su ostvarili/e najbolje rezultate u prvoj i drugoj fazi testiranja, za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja na neodređeno vrijeme, na:
 
  1. radno mjesto I. vrste - stručni/a suradnik/ca, broj 3.2.1.2.3. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za praćenje provedbe programa i projekata, u Službi za programiranje i praćenje provedbe programa i projekata Europske unije, u Sektoru za programe i projekte Europske unije, u Upravi za znanost i tehnologiju,
  2. radno mjesto - položaj I. vrste - voditelj/ica Odjela za provjeru nabave i provedbe, broj 3.2.3.1.1. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za provjeru nabave i provedbe, u Službi za kontrolu projekata Europske unije, u Sektoru za programe i projekte Europske unije, u Upravi za znanost i tehnologiju,
  3. radno mjesto I. vrste - stručni/a suradnik/ca, broj 3.2.3.1.3. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za provjeru nabave i provedbe, u Službi za kontrolu projekata Europske unije, u Sektoru za programe i projekte Europske unije, u Upravi za znanost i tehnologiju,
  4. radno mjesto - položaj I. vrste - voditelj/ica Odjela za utvrđivanje nepravilnosti, broj 3.2.3.2.1. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za utvrđivanje nepravilnosti, u Službi za kontrolu projekata Europske unije, u Sektoru za programe i projekte Europske unije, u Upravi za znanost i tehnologiju,
  5. radno mjesto I. vrste - stručni/a suradnik/ca, broj 3.2.3.2.3. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za utvrđivanje nepravilnosti, u Službi za kontrolu projekata Europske unije, u Sektoru za programe i projekte Europske unije, u Upravi za znanost i tehnologiju,
 
održati će se u ponedjeljak, 18. rujna 2023. godine, u 11.00 sati, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38.
 
Komisija u razgovoru s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad u državnoj službi te rezultate u njihovu dosadašnjem radu.
 
Kandidat/kinja koji/a ne pristupi razgovoru s Komisijom (intervjuu) više se neće smatrati kandidatom/kinjom u postupku.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja