Poziv na drugu fazu testiranja vezan uz objavljen Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja u Narodnim novinama, broj 21/24, od 23. veljače 2024. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 112-01/23-01/00009
URBROJ: 533-02-24-0104
Zagreb, 9. svibnja 2024.
 
POZIV NA DRUGU FAZU TESTIRANJA
vezan uz objavljen
Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
  • u Narodnim novinama, broj 21/24, od 23. veljače 2024. godine
  • web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 26. veljače 2024. godine
  • web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 26. veljače 2024. godine
 
Druga faza testiranja kandidata/kinja koji/e su ostvarili/e najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja, za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja na neodređeno vrijeme, na sljedeća radna mjesta:
 
Glavno tajništvo
Sektor za financijske poslove
Služba za rashode za zaposlene u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja
Odjel za rashode za zaposlene u osnovnim školama
1. radno mjesto I. vrste - viši/a savjetnik/ca (2.2.1.1.2.)
 
Glavno tajništvo
Sektor za financijske poslove
Služba za proračun i financijsko upravljanje i kontrolu
2. radno mjesto II. vrste - viši/a referent/ica (2.2.3.5.)
 
održati će se u utorak, 21. svibnja 2024. godine, u 9.00 sati, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38.
 
Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja engleskog ili njemačkog jezika i provjere znanja rada na računalu.
 
Kandidat/kinja koji/a ne pristupi testiranju više se neće smatrati kandidatom/kinjom u postupku.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja