Poziv na drugu fazu testiranja vezan uz objavljen Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja u Narodnim novinama, broj 131/23, od 3. studenoga 2023. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 112-01/23-01/00009
URBROJ: 533-02-24-0097
Zagreb, 14. veljače 2024.
 
POZIV NA DRUGU FAZU TESTIRANJA
vezan uz objavljen
Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
  • u Narodnim novinama, broj 131/23, od 3. studenoga 2023. godine
  • web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 3. studenoga 2023. godine
  • web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 3. studenoga 2023. godine
 
Druga faza testiranja kandidata/kinja koji/e su ostvarili/e najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja, za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja na neodređeno vrijeme, na:
 
  1. radno mjesto I. vrste - viši/a stručni/a savjetnik/ca, broj 6.2.2.1.2. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za pripremu programa Europske unije, u Službi za programe i projekte Europske unije, u Sektoru za unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja, u Upravi za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja, 1 izvršitelj/ica, 
  2. radno mjesto I. vrste - stručni/a suradnik/ca, broj 6.2.2.3.3. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za procjenu projekata iz fondova Europske unije, u Službi za programe i projekte Europske unije, u Sektoru za unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja, u Upravi za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja, 1 izvršitelj/ica,
 
održati će se u petak, 23. veljače 2024. godine, u 9.30 sati, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38.
 
Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja engleskog jezika i provjere naprednog znanja rada na računalu.
 
Kandidat/kinja koji/a ne pristupi testiranju više se neće smatrati kandidatom/kinjom u postupku.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja