Rezultati prve faze testiranja po objavljenom Javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, u Narodnim novinama, broj 146/22, od 14. prosinca 2022. godine

Testiranje je održano 7. veljače 2023. godine

REZULTATI PRVE FAZE TESTIRANJA
po objavljenom Javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme,
u Narodnim novinama, broj 146/22, od 14. prosinca 2022. godine
na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 15. prosinca 2022. godine
na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 15. prosinca 2022. godine
 
 
Samostalna služba za unutarnju reviziju
1. radno mjesto I. vrste – viši/a unutarnji/a revizor/ica (11.2.)
 
 
Početno slovo prezimena Početno slovo imena Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta
bodovi

KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA 1. FAZI TESTIRANJA
 I IDU U 2. FAZU TESTIRANJA

nema

KANDIDATI KOJI NISU ZADOVOLJILI NA 1. FAZI TESTIRANJA
 
S S 4