Poziv na prvu fazu testiranja vezan uz objavljen Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja u Narodnim novinama, broj 25/19, od 13. ožujka 2019. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 112-01/19-01/00006
URBROJ: 533-02-19-0008
Zagreb, 3. travnja 2019.

POZIV NA PRVU FAZU TESTIRANJA
vezan uz objavljen
Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja
u Narodnim novinama, broj 25/19, od 13. ožujka 2019. godine,
na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja i
na web stranici Ministarstva uprave

Prva faza testiranja kandidata/kinja koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na neodređeno vrijeme, na radno mjesto III. vrste – upravni/a referent/ica, 2 izvršitelja/ice, u Službi za ljudske potencijale, u Sektoru za opće poslove i ljudske potencijale, u Glavnom tajništvu, održati će se prema sljedećem rasporedu:

u srijedu, 10. travnja 2019. godine, u 9.00 sati:
kandidati/kinje s početnim slovom prezimena A – I

u srijedu, 10. travnja 2019. godine, u 10.30 sati:
kandidati/kinje s početnim slovom prezimena J – Ž

Testiranje će se održati u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38.

Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Pravni izvori za pripremu kandidata/kinja za testiranje objavljeni su na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja istovremeno s objavom Javnog natječaja.

Kandidat/kinja koji/a ne pristupi testiranju više se neće smatrati kandidatom/kinjom u postupku.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja