Poziv na drugu fazu testiranja vezan uz objavljen Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja u NN, broj 81/18, od 12. rujna 2018. godine

20. prosinca 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 112-01/17-01/00224
URBROJ: 533-02-18-0038
Zagreb, 20. prosinca 2018.
POZIV NA DRUGU FAZU TESTIRANJA
vezan uz objavljen
Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja
u Narodnim novinama, broj 81/18, od 12. rujna 2018. godine,
na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja i
na web stranici Ministarstva uprave

Druga faza testiranja kandidata/kinja koji/e su ostvarili/e najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja, za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja na sljedeća radna mjesta:

Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Sektor za unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Služba za razvoj kurikula i udžbenike
11. radno mjesto I. vrste – viši/a stručni/a savjetnik/ca
  • 1 izvršitelj/ica
Početno slovo prezimena Početno slovo imena
A A
J I

Samostalni sektor za pravne poslove
Služba za upravne i sudske postupke i upravni nadzor
Odjel za upravne i sudske postupke
12. radno mjesto I. vrste – stručni/a suradnik/ca
  • 1 izvršitelj/ica
Početno slovo prezimena Početno slovo imena
D D
G R

održat će se u utorak, 8. siječnja 2019. godine, u 9.00 sati, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38.

Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja engleskog ili njemačkog jezika i provjere znanja rada na računalu.
Kandidat/kinja koji/a ne pristupi testiranju više se neće smatrati kandidatom/kinjom u postupku.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja