ŠeR - Školski e-Rudnik

Slika /slike/SeRBanner/SeR-1-Full.jpg
Aplikacije pružaju pristup određenome skupu statističkih podataka iz e-Matice o svim školama u Hrvatskoj.

ŠeR - Školski e-Rudnik
Prikazuje adresar školskih ustanova, geografsku distribuciju škola i učenika, razne statističke podatke o školama, učenicima i o obrazovnim programima te demografske trendove po školskim godinama.

ŠeR - Školski e-Rudnik (Vol. 2)
Prikazuje statističke podatke o općem uspjehu, ocjenama, opravdanim i neopravdanim izostancima učenika i pedagoškom mjerama te njihove trendove po školskim godinama.

ŠeR - Školski e-Rudnik (Vol. 3)
Prikazuje rezultate učenika gimnazijskih programa na državnoj maturi, ocjene tih učenika u završnim razredima osnovnih i srednjih škola te trendove po školskim godinama.