Stipendije Vlade Slovačke Republike u akademskoj godini 2022./2023.

Rok: 18. ožujka 2022.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Agencija za mobilnost i programe Europske unije, u suradnji s Veleposlanstvom Slovačke Republike u Republici Hrvatskoj, pozivaju na podnošenje prijava za stipendije Slovačke Republike u akademskoj godini 2022./2023.
 
U okviru ovog poziva te hrvatsko-slovačke bilateralne suradnje, hrvatskim državljanima ponuđene su sljedeće vrste stipendija:
 
1. ukupno 15 mjeseci stipendija:
 
a) stipendije za preddiplomski i diplomski sveučilišni studij u trajanju od 5 ili 10 mjeseci;
b) stipendije za poslijediplomski doktorski studij u trajanju od 1 mjeseca do 10 mjeseci;
 
2. 1 stipendija za boravak sveučilišnih profesora hrvatskoga jezika i književnosti i/ili slovačkoga jezika i književnosti u trajanju do najviše 30 dana.
 
Detaljne informacije o svim navedenim stipendijama dostupne su na mrežnim stanicama Ministarstva  obrazovanja, znanosti, istraživanja i sporta Slovačke Republike.  
 
Agencija za mobilnost i programe EU-a i Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH izabrat će i predložiti slovačkoj strani kandidate za stipendiju, a konačnu odluku o dodjeli stipendije donosi Ministarstvo  obrazovanja, znanosti, istraživanja i sporta Slovačke Republike najkasnije do kraja lipnja 2022. godine.
 
Agencija za mobilnost i programe EU-a snosit će troškove putovanja stipendistima koje hrvatska strana predloži za stipendiju, odnosno kandidatima čije prijave budu odobrene. 
 
  • Prijava za stipendiju treba sadržavati sljedeće dokumente dostavljene u 2 primjerka:
 
1. otisnut, ispunjen te potpisan slovački prijavni obrazac;
 
2. otisnut, ispunjen te potpisan on-line obrazac na hrvatskome jeziku;
 
3. životopis (korištenje Europass formata je poželjno, no ne i obvezno).
 
4. motivacijsko pismo u kojem je obrazložena osobna i profesionalna motivacija kandidata za boravak u Slovačkoj;
 
5. detaljan studijski, istraživački ili nastavni plan;
 
6. prihvatno ili pozivno pismo slovačkoga visokog učilišta (ako je primjenjivo) 
 
7. pismo/a preporuke
 
a. studenti preddiplomskoga i diplomskoga studija trebaju priložiti dva pisma preporuke profesora s matičnoga visokog učilišta; 
b. studenti poslijediplomskog studija trebaju priložiti jedno pismo preporuke mentora svoje doktorske disertacije; 
c. znanstveno-nastavno osoblje/profesori i istraživači trebaju priložiti jedno pismo preporuke voditelja odjela ili voditelja projekta/istraživačkoga tima;
 
8. studenti preddiplomskoga i diplomskoga studija trebaju priložiti prijepis ocjena cjelokupnoga dosadašnjeg studija (sve razine);
 
9. doktorandi, znanstveno-nastavno osoblje/profesori i istraživači trebaju priložiti popis izdanih publikacija vezanih uz temu/sadržaj željenog boravka (ako ih kandidat posjeduje);
 
10. kandidati koji se prijavljuju za programe na engleskome ili drugome stranom jeziku prijavi trebaju priložiti dokaz/potvrdu o znanju engleskoga jezika, odnosno radnog jezika; 
 
11. dvije fotografije dimenzija 3,5 x 4 cm priložene uz original i presliku slovačkoga prijavnog obrasca;
 
Komunikacija na slovačkim institucijama se odvija na slovačkom, češkom ili engleskom jeziku. U slučaju da razina slovačkog ili češkog jezika nije na zadovoljavajućoj razini, kandidati trebaju u prijavi naznačiti razinu engleskog jezika i, ako je moguće, priložiti potvrdu o razini znanja jezika. 
 
Svi dokumenti koji nisu u izvorniku na slovačkome, češkom ili engleskom jeziku trebaju biti dostavljeni u obliku ovjerenoga prijevoda na engleski, slovački ili češki jezik.
 
Kandidati koji dokumentaciju šalju na slovačkome ili češkome jeziku dodatno trebaju priložiti i neovjerene prijevode sljedećih dokumenata na engleskom ili hrvatskom jeziku: životopis, motivacijsko pismo, studijski, istraživački ili nastavni plan i pismo/a preporuke.
 
Prijavu s cjelokupnom dokumentacijom treba dostaviti u 2 primjerka (jedan primjerak s originalnim dokumentima i jedan s preslikama) na slovačkom, češkom ili engleskom jeziku na adresu:
 
AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Frankopanska ulica 26, 10 000 Zagreb,
s naznakom: 'za stipendiju Slovačke Republike'
 
Rok za podnošenje prijave za stipendiju je 18. ožujka 2022. godine. 
 
Prijaviteljima su dostupne i korisne informacije za pripremu prijavne dokumentacije te odgovori na često postavljena pitanja.
 
Za sve pojedinosti i dodatne informacije zainteresirani kandidati mogu se obratiti Agenciji za mobilnost i programe EU-a na adresu elektroničke pošte: bilaterala@ampeu.hr
 
Odjel za visoko obrazovanje - partnerske zemlje koji djeluje pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije obrađuje Vaše navedene osobne podatke u svrhu prijave za  stipendiju  Republike Slovačke u akademskoj godini 2022./2023.
Više o obradi osobnih podataka možete pročitati u Općoj obavijesti o obradi osobnih podataka.