Rezultati upitnika o zadovoljstvu i prehrambenim navikama studenata u studentskim restoranima

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u suradnji sa chefom Matom Jankovićem provelo je istraživanje o prehrambenim navikama i zadovoljstvu studenata studentskim restoranima. Sudionici istraživanja bili su studenti preddiplomskih i diplomskih studija, a glavni cilj istraživanja bio je otkriti prehrambene navike studenata te zadovoljstvo ponudom i kvalitetom studentskih restorana.

Upitnik je bio aktivan od 10. do 23. lipnja 2020. godine, a Analizu rezultata Upitnika o zadovoljstvu i prehrambenim navikama studenata u studentskim restoranima možete preuzeti ovdje (.pdf).