Rezultati prve faze testiranja po objavljenom Javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, u Narodnim novinama, broj 106/22, od 14. rujna 2022. godine

Testiranje je održano 7. veljače 2023. godine

REZULTATI PRVE FAZE TESTIRANJA
po objavljenom Javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme,
u Narodnim novinama, broj 106/22, od 14. rujna 2022. godine
na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 15. rujna2022. godine
na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 15. rujna 2022. godine
 
 
Glavno tajništvo
Sektor za financijske poslove
Služba za rashode za zaposlene u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja
Odjel za rashode za zaposlene u osnovnim školama
1. radno mjesto III. vrste – stručni/a referent/ica (2.2.1.1.4.)
 
Početno slovo prezimena Početno slovo imena Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta
bodovi

KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA 1. FAZI TESTIRANJA
 I IDU U 2. FAZU TESTIRANJA

A I 6
D S 7
V. K. T 9

KANDIDATI KOJI NISU ZADOVOLJILI NA 1. FAZI TESTIRANJA
 
T M 4