Rezultati Natječaja za dodjelu državnih stipendija za posebne skupine studenata za akademsku godinu 2019./2020.

Na temelju provedenoga javnog Natječaja za dodjelu državnih stipendija za posebne skupine studenata u akademskoj godini 2019./2020. (u skladu s osiguranim sredstvima u Državnome proračunu) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj (Klasa: 604-01/19-01/00013, Urbroj: 533-04-19-0010 od 14. listopada 2019. godine), Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljuje 400 državnih stipendija.

Na Natječaj za dodjelu državnih stipendija za posebne skupine studenata u akademskoj godini 2019./2020. studenti su se prijavljivali elektroničkim obrascem objavljenim na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja. Prijave su autorizirali svojim AAI@EduHr korisničkim identitetom u aplikaciji za prijavu državnih stipendija za posebne skupine studenata. Zaprimljeno je 1.138 prijava, od toga 868 valjanih prijava u sedam kategorija stipendija.

Kategorija stipendije Broj valjanih prijava
 
Kategorija 1 - redoviti studenti studijskih programa za deficitarna zanimanja s naglaskom na deficitarne nastavničke studijske programe
 
600

Kategorija 2 - redoviti studenti osobe s invaliditetom
 
106

Kategorija 3 - redoviti studenti kategorizirani sportaši s valjanom kategorizacijom
 
14

Kategorija 4 - redoviti studenti kojima je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja
 
16

Kategorija 5 - redoviti studenti koji su na muzičkim ili umjetničkim akademijama u Republici Hrvatskoj - daroviti mladi umjetnici
 
33

Kategorija 6 - redoviti studenti bez oba roditelja
 
14

Kategorija 7 - redoviti studenti roditelji
 
84

Rang-liste

Na temelju provedenoga javnog natječaja, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za dodjelu državnih stipendija za posebne skupine studenata u akademskoj godini 2019./2020. utvrdilo je rang-liste za svaku kategoriju stipendija:


Kategorija stipendije
 
Kvote stipendija

Kategorija 1 - redoviti studenti studijskih programa za deficitarna zanimanja s naglaskom na deficitarne nastavničke studijske programe
 
270

Kategorija 2 - redoviti studenti osobe s invaliditetom
 
70

Kategorija 3 - redoviti studenti kategorizirani sportaši s valjanom kategorizacijom
 
10

Kategorija 4 - redoviti studenti kojima je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja
 
10

Kategorija 5 - redoviti studenti koji su na muzičkim ili umjetničkim akademijama u Republici Hrvatskoj - daroviti mladi umjetnici
 
10

Kategorija 6 - redoviti studenti bez oba roditelja
 
10

Kategorija 7 - redoviti studenti roditelji
 
25


Obavještavamo studente da su rang-liste pretražive po imenu i prezimenu te studenti mogu pronaći svoje mjesto na rang-listi kategorije stipendije za koju su se prijavili.

WEB PREGLED:

Pozivaju se svi studenti koji su ostvarili uvjete za dodjelu državne stipendije za posebne skupine studenata u akademskoj godini 2019./2020. da u roku od sedam (7) dana od dana objave rang-lista (najkasnije do 13. prosinca 2019. godine u 12 sati) odgovore na e-mail te u aplikaciji za prijavu državnih stipendija za posebne skupine studenata unesu IBAN žiroračuna i potvrde prihvaćanje Uvjeta stipendiranja.

Upisani broj žiroračuna mora biti u IBAN formatu, duljine 21 znak (HRxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), s vodećim tekstom HR. Isto tako, svi znakovi iza vodećeg teksta HR moraju biti brojevne vrijednosti (znamenke 0-9, bez crtica, razmaka i drugih znakova). Prihvaćanje Uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora.

Studenti čiji su računi pod ovrhom trebaju u Fini otvoriti zaštićeni račun koji će prijaviti svojoj matičnoj banci. Banka kontaktira Finu i provjerava uplatitelja. Studenti prilikom otvaranja zaštićenog računa trebaju prijaviti OIB Ministarstva financija: 18683136487.

Primjedbe

Studenti kojima nije dodijeljena državna stipendija za posebne skupine studenata mogu podnijeti pisanu primjedbu Ministarstvu u roku od osam (8) dana od dana nakon objavljivanja rang-lista studenata koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju. Prigovori na rezultate provedenoga javnog Natječaja za dodjelu 400 državnih stipendija za posebne skupine studenata za akademsku godinu 2019./2020. (u skladu s osiguranim sredstvima u Državnome proračunu) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj (Klasa: 604-01/19-01/00013, Urbroj: 533-04-19-0010 od 14. listopada 2019. godine), šalju se isključivo poštom na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

s naznakom:
„Primjedba na rezultate Natječaja za dodjeljivanje državnih stipendija za posebne skupine studenata u akademskoj godini 2019./2020.“.

Primjedbe se podnose zaključno s danom 14. prosinca 2019. godine. Kao datum podnošenja primjedbe uzimat će se datum poštanskoga žiga.

Napominjemo da će Ministarstvo znanosti i obrazovanja u suradnji s nadležnim institucijama provjeravati podatke dane u izjavi o članovima obitelji i njihovim prihodima, ako se utvrdi da isti ne odgovaraju stvarnom stanju, Ministarstvo će po službenoj dužnosti podnijeti prijavu nadležnim tijelima.