Rezultati javnog Natječaja za dodjelu državnih stipendija za posebne skupine studenata za akademsku godinu 2020./2021.

Na temelju provedenoga javnog Natječaja za dodjelu državnih stipendija za posebne skupine studenata u akademskoj godini 2020./2021. (u skladu s osiguranim sredstvima u Državnome proračunu) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj (KLASA: 604-01/20-01/00013, URBROJ: 533-04-20-0002) od 13. listopada 2020. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljuje 400 državnih stipendija.

Na Natječaj za dodjelu državnih stipendija za posebne skupine studenata u akademskoj godini 2020./2021. ukupno je zaprimljena 1.201 prijava, od čega su 863 valjane prijave.
 

Kategorija stipendije
 
Broj valjanih prijava
 
Kategorija 1 - redoviti studenti studijskih programa za deficitarna zanimanja s naglaskom na deficitarne nastavničke studijske programe
 
577

Kategorija 2 - redoviti studenti osobe s invaliditetom
 
146

Kategorija 3 - redoviti studenti kategorizirani sportaši s valjanom kategorizacijom
17

Kategorija 4 - redoviti studenti kojima je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja
17

Kategorija 5 - redoviti studenti koji su na muzičkim ili umjetničkim akademijama u Republici Hrvatskoj - daroviti mladi umjetnici 
23

Kategorija 6 - redoviti studenti bez oba roditelja
18

Kategorija 7 - redoviti studenti roditelji
65


 U skladu s Odlukom o dodjeli državnih stipendija za posebne skupine studenata za akademsku godinu 2020./2021. (KLASA: 604-01/20-01/00013, URBROJ: 533-04-20-0007), a na prijedlog Povjerenstva za provedbu javnog Natječaja za dodjelu državnih stipendija za posebne skupine studenata u akademskoj godini 2020./2021., utvrđuju se rang-liste studenata koji su ostvarili uvjete za dodjelu državne stipendije za posebne skupine studenata.
 
Studenti pravo na dodjelu stipendije stječu nakon prihvaćanja Uvjeta stipendiranja u informatičkom sustavu državnih stipendija za posebne skupine studenata u koji se prijavljuju svojim AAI korisničkim identitetom. Prihvaćanje Uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora. Studenti imaju rok od sedam (7) dana od dana objave rezultata na mrežnim stranicama ovoga ministarstva da prihvate Uvjete stipendiranja. Ako student u roku od sedam (7) dana od dana objave rezultata ne prihvati Uvjete stipendiranja, smatrat će se da student ne prihvaća državnu stipendiju za posebne skupine studenata.

Studenti koji su ostvarili uvjete za dodjelu stipendije zaprimit će e-poruku s poveznicom na informatički sustav državnih stipendija za posebne skupine studenata u koji se prijavljuju svojim AAI korisničkim identitetom.
Studenti koji prihvaćaju stipendiju moraju potvrditi Uvjete stipendiranja i unijeti IBAN žiroračuna najkasnije do 24. prosinca 2020. godine


Studenti unose vlastiti IBAN žiroračuna (ne smiju unijeti žiroračun roditelja, braće ili drugih osoba), duljine 21 znak s vodećim tekstom HR, a znakovi iza vodećeg teksta moraju biti znamenke 0 - 9, bez crtica, razmaka i/ili drugih znakova (HRxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).    

Studenti čiji su računi pod ovrhom moraju u FINA-i otvoriti zaštićeni račun. Prilikom otvaranja zaštićenog računa prijavljuju sljedeće podatke uplatitelja:

Ime i prezime: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Adresa: Donje Svetice 38, Zagreb
OIB: 18683136487 (Ministarstvo financija).

Primjedbe

Studenti koji nisu ostvarili uvjete za dodjelu državne stipendije za posebne skupine studenata mogu podnijeti pisanu primjedbu u roku od osam (8) dana od dana objavljivanja rang-lista.

Primjedbe se šalju na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb,
s naznakom: „Primjedba na rezultate Natječaja za dodjeljivanje državnih stipendija za posebne skupine studenata u akademskoj godini 2020./2021.“.