Prva izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Priprema IRI infrastrukturnih projekata"

Produženje roka: 10. veljače 2019.

Prva izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Priprema IRI infrastrukturnih projekata“ KK.01.1.1.09 stupila je na snagu 21. prosinca 2018., a izmjenjuje se rok za dostavu projektnih prijedloga.
 
Izmjene predmetnog Poziva odnose se na informaciju o održavanju informativne radionice u Uputama za prijavitelje te na produženje roka za podnošenje projektnih prijedloga na predmetni Poziv. Isti je produžen do 10. veljače 2019. godine.

Navedeno je vidljivo i na poveznicama: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/priprema-iri-infrastrukturnih-projekata-2/ i https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=ed1ee5f1-7f50-494d-a298-d679fb8f9560