Prijava projektnih prijedloga u sklopu PRIMA poziva 2018.

Republika Hrvatska sudionica je PRIMA inicijative od travnja 2017. godine te se obvezala na financijski doprinos programu potporom od 2 milijuna eura tijekom deset godina. Nadležno tijelo u Republici Hrvatskoj za provedbu programa PRIMA inicijative je Ministarstvo znanosti i obrazovanja koje je za PRIMA poziv 2018. za hrvatske prijavitelje osiguralo 285.715,00 eura u kunskoj protuvrijednosti.

PRIMA poziv 2018. raspisan je u veljači 2018. te su rokovi sljedeći:

  • za prijavu projekata u sklopu Section 1 - 17. travnja 2018. godine (status: poziv otvoren);
  • za prijavu projekata u sklopu Section 2 - 27. ožujka 2018. godine (status: poziv zatvoren).

Prijava projekata održava se u dvije faze, a navedeni rokovi odnose se na prvu fazu, tzv. Stage 1 Pre-proposals.

Više o PRIMA pozivu 2018. možete saznati na sljedećoj poveznici, a sve relevantne dokumente možete preuzeti na sljedećoj poveznici

Institucije koje su zainteresirane za podnošenje projektnih prijedloga u sklopu PRIMA programa mogu pronaći projektne partnere iz drugih zemalja sudionica PRIMA inicijative korištenjem tražilice partnera, a na istoj poveznici mogu iskazati svoj interes za sudjelovanje u konzorciju te objaviti kontakt podatke o sebi (Post a partnership request), teme za koje su zainteresirani i slično.

Više o PRIMA inicijativi te o mogućnosti sudjelovanja za hrvatske prijavitelje nalaze se na sljedećim poveznicama: