Poziv stručnjacima za sudjelovanje u novoj Stručnoj skupini Europske komisije za kvalitetno ulaganje u obrazovanje i osposobljavanje

Rok: 20. ožujka 2021. do 16.00 sati

Europska komisija objavila je poziv zainteresiranim stručnjacima za sudjelovanje u novoj Stručnoj skupini Europske komisije za kvalitetno ulaganje u obrazovanje i osposobljavanje.

Zadaća Stručne skupine je provesti detaljnu analizu dostupnih dokaza kako bi se utvrdile politike koje mogu poboljšati ishode obrazovanja i osposobljavanja uz učinkovitije korištenje financijskih sredstava koji su povećani u novome financijskom razdoblju. Naglasak će biti na sljedećim temama koje uključuju sve razine obrazovanja: učitelji i nastavnici, upravljanje infrastrukturom obrazovnih sustava, materijalni i ljudski resursi te digitalno obrazovanje. Stručna skupina izradit će smjernice za države članice koje će sadržavati podatke o učinku, troškovima i izazovima u provedbi ključnih mjera.

Stručnjaci mogu pripadati kategorijama učitelja i nastavnika te stručnjaka u području obrazovanja iz javnog i privatnog sektora s profesionalnim iskustvom od najmanje pet (5) godina.

Detaljne informacije o pozivu s podacima o prijavi nalaze se na poveznici: https://ec.europa.eu/education/news/call-expression-interest-commission-expert-group-quality-investment-education_ga