Ponovljeni javni poziv za odabir članova Sektorskog vijeća X. Turizam i ugostiteljstvo u novome mandatu

Rok: 23. rujna 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje ponovljeni javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje osam sektorskih stručnjaka za članove Sektorskog vijeća X. Turizam i ugostiteljstvo, koji će biti imenovani u povodu isteka četverogodišnjega mandata članova sektorskog vijeća imenovanih u svibnju 2015. godine.

Sektorska vijeća su savjetodavna i stručna tijela koja se skrbe o razvoju ljudskih potencijala u skladu s potrebama tržišta rada u pojedinim sektorima budući da im je glavna uloga vrednovanje prijedloga standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja koji će se upisivati u Registar Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (HKO-a) kao podloga za razvoj i unapređenje obrazovnih i studijskih programa.

Uz to, zadužena su za razvoj sektora u kojima djeluju upućivanjem preporuka nadležnim ministarstvima i Nacionalnome vijeću za razvoj ljudskih potencijala.

Od kandidata se stoga očekuje da prijavom i motivacijskim pismom dokažu svoju stručnost u sektoru za koji se prijavljuju te u svojim prijavama navedu relevantno radno iskustvo, sudjelovanja u vijećima, povjerenstvima i ostalim tijelima, međunarodni angažman, objavljene radove, preporuke i ostale informacije kojima će potkrijepiti svoju prijavu za pojedino sektorsko vijeće.

Od odabranih članova sektorskih vijeća očekivat će se da prate europske, nacionalne i sektorske razvojne i strateške dokumente, da su upoznati s razvojem i provedbom HKO-a i postupcima vrednovanja te da sudjeluju u stručnim usavršavanjima koja će u tu svrhu organizirati Ministarstvo znanosti i obrazovanja te Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava.

Kandidati koji su se prijavili na prvi javni poziv objavljen 18. ožujka 2019. godine i na ponovljeni javni poziv objavljen 24. lipnja 2019. godine smatraju se kandidatima i na ovome javnom pozivu te se ne trebaju ponovno prijavljivati.

Javni poziv otvoren je do 23. rujna 2019. godine.