Odluka o obustavi prijama u državnu službu po Javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama, od 26. svibnja 2023. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 112-01/23-01/00009
URBROJ: 533-02-23-0041
Zagreb, 5. rujna 2023.
 
Na temelju članka 50.b stavka 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), ministar znanosti i obrazovanja donosi
 
ODLUKU
o obustavi postupka prijama
 
I.
 
Obustavlja se postupak prijama u državnu službu po Javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama, broj 56/23, od 26. svibnja 2023. godine, na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 29. svibnja 2023. godine, web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 29. svibnja 2023. godine, za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na neodređeno vrijeme, na sljedeća radna mjesta:
 
  1. radno mjesto I. vrste - viši/a informatički/a savjetnik/ca, broj 2.1.3.5. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Službi za informacijsku infrastrukturu, u Sektoru za opće poslove i ljudske potencijale, u Glavnom tajništvu,
  2. radno mjesto I. vrste - informatički/a referent/ica, broj 2.1.3.10. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Službi za informacijsku infrastrukturu, u Sektoru za opće poslove i ljudske potencijale, u Glavnom tajništvu.
 
II.
 
Postupak prijama na radna mjesta iz točke I. ove Odluke obustavlja se zbog toga što se za radno mjesto pod rednim brojem 1. nije prijavio niti jedan kandidat, a za radno mjesto pod rednim brojem 2. je jedini kandidat koji je bio u postupku prijama odustao do prijama.
 
III.
 
Ova Odluka će biti objavljena na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
 
IV.
 
Ova Odluka stupa na snagu snagom donošenja.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs