Odluka o obustavi prijama na određeno vrijeme

3. rujna 2018.

Na temelju članka 50.b stavaka 1. i 2. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), ministrica znanosti i obrazovanja donosi sljedeću

ODLUKU
o obustavi prijama na određeno vrijeme

I.

Obustavlja se postupak prijama u državnu službu po Oglasu (KLASA: 112-01/18-01/00587, URBROJ: 533-02-18-0001) od 4. travnja 2018. godine, objavljenom na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja i web stranici Ministarstva uprave dana 11. travnja 2018. godine, te u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, broj 72, od 12. travnja 2018. godine, za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, u Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na radna mjesta:
1.radno mjesto I. vrste - viši/a stručni/a savjetnik/ica, u Odjelu za Hrvatski kvalifikacijski okvir, u Službi za kvalitetu visokog obrazovanja, u Sektoru za razvoj visokog obrazovanja, u Upravi za visoko obrazovanje, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, do povratka službenice s rodiljnog i roditeljskog dopusta
2.radno mjesto II. vrste - viši/a stručni/a referent/ica, u Odjelu za internacionalizaciju visokog obrazovanja, u Službi za strategiju i internacionalizaciju visokog obrazovanja, u Sektoru za razvoj visokog obrazovanja, u Upravi za visoko obrazovanje, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, do povratka službenice s bolovanja.

II.

Postupak prijama na radna mjesta iz točke I. ove Odluke obustavlja se zbog bitno promijenjenih okolnosti koje su nastale nakon raspisivanja Oglasa.

III.

Ova Odluka će biti objavljena na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja, web stranici Ministarstva uprave te na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
MINISTRICA
prof. dr. sc. Blaženka Divjak