Odluka o obustavi prijama na određeno vrijeme

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 112-01/22-01/00017
URBROJ: 533-02-23-0030
Zagreb, 23. veljače 2023.
 
Na temelju članka 50.b stavka 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), ministar znanosti i obrazovanja donosi sljedeću
 
ODLUKU
o obustavi prijama na određeno vrijeme
 
I.
 
Obustavlja se postupak prijama u državnu službu po Oglasu (KLASA: 112-01/22-01/00017, URBROJ: 533-02-22-0011) od 29. prosinca 2022. godine, objavljenom na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 2. siječnja 2023. godine, web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 2. siječnja 2023. godine, te u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, broj 1, od 3. siječnja 2023. godine, za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, u Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na radno mjesto I. vrste – viši/a stručni/a savjetnik/ca, (4.2.1.2.3.), 1 izvršitelj/ica, u Odjelu za Hrvatski kvalifikacijski okvir, u Službi za kvalitetu visokog obrazovanja, u Sektoru za razvoj visokog obrazovanja, u Upravi za visoko obrazovanje, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice.
 
II.
 
Postupak prijama na radno mjesto iz točke I. ove Odluke obustavlja se jer je jedini kandidat koji je zadovoljio na razgovoru (intervjuu) s Komisijom odustao od prijama u državnu službu na određeno vrijeme po navedenom Oglasu.
 
III.
 
Ova Odluka će biti objavljena na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
 
IV.
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs