Odluka o obustavi postupka prijama u državnu službu po Javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama, broj 56/23, od 26. svibnja 2023. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 112-01/23-01/00009
URBROJ: 533-02-23-0054
Zagreb, 26. rujna 2023.
 
Na temelju članka 50.b stavka 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), ministar znanosti i obrazovanja donosi
 
ODLUKU
o obustavi postupka prijama
 
I.
 
Obustavlja se postupak prijama u državnu službu po Javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama, broj 56/23, od 26. svibnja 2023. godine, na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 29. svibnja 2023. godine, web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 29. svibnja 2023. godine, za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na neodređeno vrijeme, na radno mjesto I. vrste - viši/a stručni/a savjetnik/ca, broj 9.2.1.2. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za upravne i sudske postupke, u Službi za upravne i sudske postupke i upravni nadzor, u Samostalnom sektoru za pravne poslove i drugostupanjski postupak, 1 izvršitelj/ica.
 
II.
 
Postupak prijama na radno mjesto iz točke I. ove Odluke obustavlja se zbog toga što niti jedan kandidat nije zadovoljio na 2. fazi testiranja.
 
III.
 
Ova Odluka će biti objavljena na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
 
IV.
 
Ova Odluka stupa na snagu snagom donošenja.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs