Odluka o obustavi postupka prijama u državnu službu po Javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama, broj 36/23, od 29. ožujka 2023. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 112-01/23-01/00009
URBROJ: 533-02-23-0055
Zagreb, 2. listopada 2023.
 
Na temelju članka 50.b stavka 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), ministar znanosti i obrazovanja donosi
 
ODLUKU
o obustavi postupka prijama
 
I.
 
Obustavlja se postupak prijama u državnu službu po Javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama, broj 36/23, od 29. ožujka 2023. godine, na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 29. ožujka 2023. godine, web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 29. ožujka 2023. godine, za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na neodređeno vrijeme, na sljedeća radna mjesta:
 
  1. radno mjesto I. vrste - stručni suradnik, broj 3.2.1.2.3. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za praćenje provedbe programa i projekata, u Službi za programiranje i praćenje provedbe programa i projekata Europske unije, u Sektoru za programe i projekte Europske unije, u Upravi za znanost i tehnologiju, 1 izvršitelj,
  2. radno mjesto - položaj I. vrste - voditelj Odjela za provjeru nabave i provedbe, broj 3.2.3.1.1. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za provjeru nabave i provedbe, u Službi za kontrolu projekata Europske unije, u Sektoru za programe i projekte Europske unije, u Upravi za znanost i tehnologiju, 1 izvršitelj,
  3. radno mjesto I. vrste - stručni suradnik, broj 3.2.3.1.3. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za provjeru nabave i provedbe, u Službi za kontrolu projekata Europske unije, u Sektoru za programe i projekte Europske unije, u Upravi za znanost i tehnologiju,1 izvršitelj,
  4. radno mjesto - položaj I. vrste - voditelj Odjela za utvrđivanje nepravilnosti, broj 3.2.3.2.1. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za utvrđivanje nepravilnosti, u Službi za kontrolu projekata Europske unije, u Sektoru za programe i projekte Europske unije, u Upravi za znanost i tehnologiju, 1 izvršitelj,
  5. radno mjesto I. vrste - stručni suradnik, broj 3.2.3.2.3. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za utvrđivanje nepravilnosti, u Službi za kontrolu projekata Europske unije, u Sektoru za programe i projekte Europske unije, u Upravi za znanost i tehnologiju, 2 izvršitelja.
 
II.
 
Postupak prijama na radna mjesta pod rednim brojevima 1., 3. i 5. iz točke I. ove Odluke obustavlja se zbog toga što niti jedan kandidat nije pristupio na razgovor s Komisijom (intervju).
 
Postupak prijama na radna mjesta pod rednim brojevima 2. i 4. iz točke I. ove Odluke obustavlja se zbog toga što je jedini kandidat koji je zadovoljio na testiranju i intervjuu odustao od prijama.
 
III.
 
Ova Odluka će biti objavljena na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
 
IV.
 
Ova Odluka stupa na snagu snagom donošenja.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs