Odluka o obustavi postupka prijama u državnu službu po Javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama, broj 146/22, od 14. prosinca 2022. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 112-01/22-01/00019
URBROJ: 533-02-23-0053
Zagreb, 9. veljače 2023.
 
Na temelju članka 50.b stavaka 1. i 2. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), ministar znanosti i obrazovanja donosi
 
ODLUKU
o obustavi postupka prijama
 
I.
 
Obustavlja se postupak prijama u državnu službu po Javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama, broj 146/22, od 14. prosinca 2022. godine, na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 15. prosinca 2022. godine, web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 15. prosinca 2022. godine, za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na neodređeno vrijeme, na sljedeća radna mjesta:
1. radno mjesto I. vrste – viši unutarnji revizor, broj 11.2. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Samostalnoj službi za unutarnju reviziju, 1 izvršitelj,
2. radno mjesto I. vrste – unutarnji revizor, broj 11.3. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Samostalnoj službi za unutarnju reviziju, 1 izvršitelj.
 
II.
 
Postupak prijama na radna mjesta iz točke I. ove Odluke obustavlja se iz sljedećih razloga:
 
  • radno mjesto pod rednim brojem 1. jer niti jedan kandidat nije zadovoljio na 1. fazi testiranja
  • radno mjesto pod rednim brojem 2. jer niti jedan kandidat nije pristupio na 1. fazu testiranja.
 
III.
 
Ova Odluka će biti objavljena na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
 
IV.
 
Ova Odluka stupa na snagu snagom donošenja.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs