Odluka o obustavi postupka prijama u državnu službu po Javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama, broj 106/22, od 14. rujna 2022. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 112-01/22-01/00019
URBROJ: 533-02-23-0075
Zagreb, 21. rujna 2023.
 
Na temelju članka 50.b stavka 2. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), ministar znanosti i obrazovanja donosi
 
ODLUKU
o obustavi postupka prijama
 
I.
 
Obustavlja se postupak prijama u državnu službu po Javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama, broj 106/22, od 14. rujna 2022. godine, na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 15. rujna 2022. godine, web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 15. rujna 2022. godine, za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na neodređeno vrijeme, na radno mjesto III. vrste - stručni/a referent/ica, broj 2.2.1.1.4. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za rashode za zaposlene u osnovnim školama, u Službi za rashode za zaposlene u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja, u Sektoru za financijske poslove, u Glavnom tajništvu, 2 izvršitelja/ice.
 
II.
 
Postupak prijama na radno mjesto iz točke I. ove Odluke obustavlja se zbog bitno promijenjenih okolnosti nakon raspisivanja javnog natječaja.
 
III.
 
Ova Odluka će biti objavljena na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
 
IV.
 
Ova Odluka stupa na snagu snagom donošenja.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs