Odluka o imenovanju Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma nastavnog predmeta Kritičko mišljenje

Na temelju članka 5. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja (KLASA: 023-03/20-01/00011, URBROJ: 533-02-21-0005) od 8. listopada 2020. i od 5. svibnja 2021. godine (KLASA: 023-03/20-01/00011, URBROJ: 533-02-21-0011), Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije (Narodne novine, broj 124/14) te provedenog Javnog natječaja za izbor kandidata za članove Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma nastavnoga predmeta Kritičko mišljenje (KLASA: 023-03/18-06/0003, URBROJ: 533-01-18-0001) od dana 1. listopada 2021., a na prijedlog Ekspertne radne skupine za provođenje kurikularne reforme, ministar znanosti i obrazovanja donosi Odluku o imenovanju Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma nastavnoga predmeta Kritičko mišljenje.