Objava Poziva na dostavu projektnog prijedloga "Razvoj istraživačke infrastrukture na kampusu Sveučilišta u Rijeci"

Rok. 8. siječnja 2014.

Razvoj istraživačke infrastrukture na kampusu Sveučilišta u Rijeci

Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Operativni program: OP Regionalna konkurentnost 2007. – 2013.
Tip natječaja: Ograničeni poziv na dostavu projektnog prijedloga (bespovratna sredstva)
Status: otvoren od 04.12.2013. do 08.01.2014. na web stranici http://www.strukturnifondovi.hr/
Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Prihvatljivi prijavitelj: javno visoko učilište Sveučilište u Rijeci
Maksimalna vrijednost potpore: 23.622.687,50 €

Sažetak: "Razvoj istraživačke infrastrukture na kampusu Sveučilišta u Rijeci" je ograničeni poziv na dostavu projektnog prijedloga za specifičnog i unaprijed definiranog prijavitelja.

Poziv na dostavu prijedloga je organiziran u okviru Operativnog programa za regionalnu konkurentnost (OPRK) 2007.-2013., unutar Prioritetne osi 2: Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, mjere 2.2. Istraživanje, razvoj i transfer tehnologije, sufinanciranog putem Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) koji nastoji smanjiti nejednakosti u razvoju među zemljama članicama Europske unije te među njihovim regijama.

U kolovozu 2009. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je ograničeni poziv na dostavu prijedloga kako bi se pripremila zaliha infrastrukturnih projekata čija bi se provedba mogla financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj u programskom razdoblju 2011.-2013. te je u tu svrhu poslalo poziv na 247 institucija (svim sveučilištima, fakultetima, veleučilištima, znanstvenim institutima i ostalima). Od navedenih 247 institucija, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta odabralo je 10 projekata za indikativnu listu te je od navedenih prijedloga najspremniji bio upravo projekt "Razvoj istraživačke infrastrukture na kampusu Sveučilišta u Rijeci".

Glavni cilj Poziva je poticanje izvrsnosti u inovacijama i istraživanju u Republici Hrvatskoj te smanjivanje regionalnih nejednakosti u razini razvijenosti znanstvene, istraživačke i obrazovne infrastrukture. Navedeni cilj će se postići kroz poboljšanje općih uvjeta za istraživanje, razvoj i inovacije kroz infrastrukturne investicije te ulaganja u potrebnu istraživačku opremu.

Ovaj projekt direktno proizlazi iz mjere 2., prioritetne osi 2. koja je usmjerena na uspostavu nove i modernizaciju postojeće istraživačke infrastrukture, uključujući ulaganje u neophodnu istraživačku opremu.

Očekivani izlazni pokazatelji ovog Poziva su opremljeni istraživački centri i laboratoriji na kampusu Sveučilišta u Rijeci, a definirani u okviru OPRK-a 2007.-2013., preciznije opremljenost Centra za visokopropusne tehnologije u biomedicini, Centra za mikro i nano znanosti i tehnologije, Centra za napredno računanje i modeliranje i Laboratorija Građevinskog fakulteta, koji će do završetka projekta biti opremljeni i stavljeni u funkciju: Hidrotehnički laboratorij, Geotehnički laboratorij, Laboratorij za prometnice, Laboratorij za materijale i Laboratorij za konstrukcije.

Ukupno dostupna financijska sredstva ovog Poziva iznose 23.622.687,50 EUR od čega sufinanciranje Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 20.079.284,37 EUR (85%), a nacionalno sufinanciranje iznosi 3.543.403,13 EUR (15%).

Poziv je objavljen na službenoj centralnoj internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr