Objava Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. – 2020."

Rok: 8. siječnja 2014.

http://arhiva.strukturnifondovi.hr/natjecaji/24

Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Operativni program: OP Regionalna konkurentnost 2007.-2013.
Tip natječaja: Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Status: otvoren od 04.12.2013. do 08.01.2014. na web stranici www.strukturnifondovi.hr
Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Prihvatljivi prijavitelji:
a) javna visoka učilišta koja su financirana preko 50,01 % iz javnih izvora i koja su upisana u Upisnik visokih učilišta;
b) javne znanstvene organizacije koje su financirane preko 50,01 % iz javnih izvora i koje su upisane u Upisnik znanstvenih organizacija;
c) znanstveno-tehnologijski parkovi.
Maksimalna vrijednost potpore: 6.000.000,00 €

Sažetak:"Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. – 2020." je ograničeni poziv za dostavu projektnih prijedloga na koji se mogu prijaviti samo prijavitelji koje je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) unaprijed odabralo putem otvorenog poziva na dostavu prijedloga ˝Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014-2020˝ koji su bili otvoreni između 2011. i 2013. godine (ukupno su bila četiri otvorena Poziva), odnosno čiji se prijedlog nalazi na listi odabranih projekata MZOS-a.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga je organiziran u okviru Operativnog programa za regionalnu konkurentnost (OPRK) 2007.-2013., unutar Prioritetne osi 2: Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, mjere 2.2. Istraživanje, razvoj i transfer tehnologije, sufinanciranog putem Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) koji nastoji smanjiti nejednakosti u razvoju među zemljama članicama Europske unije te među njihovim regijama.

Glavni cilj Poziva je izgradnja administrativnih kapaciteta i spremnosti za korištenje EU fondova (Kohezijska politika) i drugih instrumenata za istraživanje i razvoj i inovacije. Poziv se fokusira na razvoj sve projektne dokumentacije potrebne za uspješnu prijavu i daljnju provedbu infrastrukturnih projekata vezanih za istraživanje, razvoj i inovacije koji neposredno ostvaruju specifični cilj Mjere 2.2 OPRK-a 2007 - 2013. "Jačanje kapaciteta u pripremi projekta za strukturne fondove i izgradnji projekata za sljedeću financijsku perspektivu".

Ukupno dostupna financijska sredstva ovog Poziva iznose 6.000.000 EUR, od čega sufinanciranje Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 5.100.000 EUR (85%), a nacionalno sufinanciranje iznosi 900.000 EUR (15%).

Poziv je objavljen na službenoj centralnoj internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr

Prvi ispravak dokumentacije ograničenog Poziva na dostavu prijedloga "Priprema zalihe infrastrukturnih projekta za EFRR 2014. - 2020.":

Ispravak dokumentacije Poziva se odnosi na Prilog 2. objavljene dokumentacije Poziva (Posebni uvjeti Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU u sklopu programa 2007.-2013.).

Sve izmjene su navedene u priloženom dokumentu pod nazivom 1. ispravak dokumentacije ograničenog Poziva na dostavu prijedloga "Priprema zalihe infrastrukturnih projekta za EFRR 2014. – 2020."