Objava javnog poziva za nezavisne procjenitelje za dodjelu bespovratne pomoći za "Fond za ulaganje u znanost i inovacije - SIIF II" (objavljen 24. kolovoza 2011.)

Rok: 1. listopada 2011.  - Rok: neograničen

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje raspisala je 24. kolovoza 2011. godine novi natječaj za podnošenje projektnih prijedloga u okviru ''Fonda za ulaganje u znanost i inovacije - SIIF II'' čiji je glavni cilj dati doprinos održivom regionalnom razvoju i konkurentnosti industrijskog sektora s dodatnom vrijednošću te pružiti potporu malom i srednjem poduzetništvu temeljenom na znanju putem potpore javnom sektoru istraživanja i razvoja uz financijsku pomoć iz Operativnog programa za regionalnu konkurentnost 2007-2011 iz pomoći Zajednice unutar okvira IPA komponente Regionalni razvoj u RH u vrijednosti od 6.700.000 €.

Korisnici ove bespovratne pomoći su javne znanstveno-istraživačke i visokoškolske ustanove tj. one ustanove koje su upisane u Upisnik znanstvenih organizacija i Upisnik visokih učilišta (NN 72/04) Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te koje su preko 50% financirane iz državnog proračuna.

Detaljne informacije o objavljenom natječaju dostupne su na stranicama Središnje agencije za financiranje i ugovaranje.

Ministarstvo raspisuje ovaj poziv u svrhu uspostave baze nezavisnih procjenitelja za programsko razdoblje 2007-2013, no prvenstveno kako bi prikupio dovoljan broj visoko kvalificiranih nezavisnih procjenitelja koji će vrednovati projektne prijedloge pristigle u okviru navedenog natječaja za ''Fond za ulaganje u znanost i inovacije - SIIF II''.

Nezavisni procjenitelji imaju pravo na naknadu za svoj rad.

Zbog skorog početka evaluacije projektnih prijedloga, sve zainteresirane molimo da svoje prijave dostave najkasnije do 1. listopada 2011. godine:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Uprava za znanost
Donje Svetice 38
10000 Zagreb
(PRIJAVA - VANJSKI PROCJENITELJI)

kao i na e-mail adresu: poziv-evaluacija@mzos.hr

Detaljne informacije o uvjetima javnog poziva te obrasci

Napomena: poziv ostaje otvoren i nakon ovdje navedenog datuma u svrhu stvaranja trajne baze nezavisnih vanjskih procjenitelja projektnih prijedloga za naredne natječaje u nadležnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa u gore navedenom programskom razdoblju.