Obavijest o odobrenoj potpori programima popularizacije znanosti u 2020. godini

Na temelju Javnog poziva za financijsku potporu programima popularizacije znanosti u 2020. godini (KLASA: 402-07/20-12/00001, URBROJ: 533-03-20-00001) od 3. veljače 2020. godine i Pravila o financijskoj potpori programima popularizacije znanosti (KLASA: 402-07/19-12/00006, URBROJ: 533-03-19-0001) od 10. travnja 2019. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodijelit će financijsku potporu za 33 programa popularizacije znanosti u ukupnome iznosu od 651.058,00 kuna.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava donesena je na temelju prijedloga Povjerenstva za programe popularizacije znanosti i u skladu s raspoloživim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu.

Detaljnije informacije možete dobiti u Upravi za znanost i tehnologiju na adresi elektroničke pošte: np-popularizacija@mzo.hr.