Obavijest o odobrenoj financijskoj potpori organizatorima znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2021. godini

Na temelju Javnog poziva za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2021. godini (KLASA: 402-07/21-09/00037, URBROJ: 533-03-21-0001) od 5. srpnja 2021. godine i Pravila o financijskoj potpori znanstvenim i znanstvenostručnim skupovima i školama te znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama (KLASA: 402-07/19-09/00068, URBROJ: 533-03-19-0001) od 21. svibnja 2019. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodijelit će u 2021. godini financijsku potporu organizatorima za 111 znanstvenih i znanstvenostručnih skupova te 9 škola u ukupnome iznosu od 1.488.500,00 kuna.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava donesena je na temelju prijedloga Povjerenstva za znanstvene skupove i znanstvene udruge i u skladu s raspoloživim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu.

Detaljnije informacije možete dobiti u Upravi za znanost i tehnologiju na adresi elektroničke pošte: 
np-skupovi@mzo.hr