Ljetni seminar DAAD-a na Sveučilištu u Passau, 17. - 21. lipnja 2024.

Rok: 7. travnja 2024.

Sveučilište u Passau u suradnji s DAAD-om objavilo je natječaj za ljetni seminar 2024. koji će se održati od 17. do 21. lipnja 2024. godine pod naslovom „Odnosi između istočne Europe i EU-a - približavanje, otuđivanje, promjena orijentacije“.

Ljetni seminar DAAD-a namijenjen je zainteresiranim kandidatima koji su najmanje tri mjeseca studirali, znanstveno istraživali ili bili zaposleni na nekom od njemačkih sveučilišta. Cilj seminara je omogućiti sudionicima intenzivno i interdisciplinarno bavljenje raznolikim interakcijama i pozadinom ove tematike.

Opširnije informacije o programu seminara i uvjetima prijave nalaze se u priloženome letku na njemačkome jeziku te na web-stranici Sveučilišta u Passau:
https://www.uni-passau.de/perspektive-osteuropa/daad-seminare/.

Kontakt osoba za više informacija o seminaru je Danny Jurjevic:
danny.jurjevic@uni-passau.de.

Rok za prijavu na natječaj je 7. travnja 2024. godine.

Prilog: letak na njemačkome jeziku