Javni poziv za prijavu kandidata za predsjednika i članove Upravnog vijeća Agencije za odgoj i obrazovanje

Rok: 26. siječnja 2023.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Javni poziv za prijavu kandidata za predsjednika i članove Upravnog vijeća Agencije za odgoj i obrazovanje. Javni poziv bit će otvoren u roku od 15 dana od dana objave Javnog poziva u Narodnim novinama.

Predsjednika i pet članova Upravnog vijeća imenovat će Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine.

Javni poziv za prijavu kandidata za predsjednika i članove Upravnog vijeća Agencije za odgoj i obrazovanje objavljen je u Narodnim novinama, broj 4/2023., Oglasni dio, od 11. siječnja 2023. godine i nalazi se na poveznici:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8349923.html