Javni poziv za poticanje čitanja u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj

Rok: 31. prosinca 2021. 

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 602-01/21-01/00711
URBROJ: 533-06-21-0001
Zagreb, 11. listopada 2021.
 
Na temelju usvojenog Akcijskog plana provedbe Nacionalne strategije za poticanje čitanja u 2021. godini, Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske objavljuje
 
Javni poziv za poticanje čitanja
u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama
u Republici Hrvatskoj 
 
Prema Nacionalnoj strategiji poticanja čitanja za razdoblje od 2017. do 2022. godine (2017.), a u svrhu razvijanja čitalačke pismenosti te poticanja djece i mladih na aktivno i kritičko čitanje, kao i prema Akcijskom planu provedbe Nacionalne strategije za poticanje čitanja u 2021. godini, 2. cilju - Razvijati čitalačku pismenost i poticati čitatelja na aktivno i kritičko čitanje, 2.1. Osmisliti i provoditi programe poticanja čitanja djeci rane i predškolske dobi i 2.2. Osmisliti i provoditi programe poticanja čitanja u školskoj dobi (osnovna i srednja škola), Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Javni poziv za poticanje čitanja u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj te dostavu radova djece i učenika o pročitanim knjigama iz područja:
 
1) popularne znanosti i
2) održivoga razvoja.
 
Na Javni poziv mogu se prijaviti grupni radovi djece i učenika u obliku: videozapisa, stripa, plakata, priče i ostalih načina izražavanja. Nakon završetka Javnoga poziva bit će odabrano pet najboljih radova u svakoj od ovih triju kategorija:
 
  1. predškolske ustanove
  2. osnovne škole
  3. srednje škole. 
 
Svaki prijavljeni rad mora imati koordinatora/icu, odnosno osobu koja prijavljuje radove.

Radovi se izrađuju i prijavljuju kao grupni rad djece ili učenika.

Uz prijavljene radove obvezno je ispuniti i Prijavnicu na Javni poziv za poticanje čitanja u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj.
 
Javni poziv otvoren je od 15. listopada do 31. prosinca 2021. godine.

Radovi i prijavnica dostavljaju se na elektroničku adresu: 2021-godina-citanja@mzo.hr.
 
Sve pristigle radove prosudit će posebno imenovano povjerenstvo te proglasiti pet najboljih radova za svaku navedenu kategoriju. 

Sva dodatna pitanja možete uputiti na elektroničku adresu: 2021-godina-citanja@mzo.hr